Arbeidstilsynet har registrert 31 dødsfall som følge av arbeidsulykker i landbasert arbeidsliv i 2015. Dette er markant færre enn foregående år. I perioden fra 2011 til 2014 er det i snitt registrert 46 arbeidsskadedødsfall per år.

Siden 2009 har 65 mennesker mistet livet i ulykker i bygg- og anleggsnæringen. Til sammenligning har 2 personer mistet livet i arbeidsulykker på norsk kontinentalsokkel i samme periode.

19. januar laget NRK et nyhetsreportasje om temaet, hvor Projure-advokat Per Kristian Haaland ble intervjuet.