Mange arbeidsgivere er i disse tider i gang med nedbemanningsprosesser, noe som kan innebære at du som ansatt står i fare for å bli oppsagt. Har du blitt innkalt til et drøftelsesmøte eller har du mottatt en oppsigelse? Er du klar over dine rettigheter eller har du behov for bistand? Projure er eksperter innen arbeidsrett, og våre advokater står klar til å hjelpe deg.

Vi kan garantere rask tilbakemelding og oppfølging av høy kvalitet. Kontaktinformasjon:


Advokat/partner Per Bergstad
Telefon: 952 15 120
E-post: per.bergstad@projure.no

Advokat/partner Guri Haarr
Telefon: 952 15 120
E-post: guri.haarr@projure.no

ENGLISH: 

Many employers are currently downsizing and rationalizing, which may mean that you are in danger of being dismissed. Have you been invited to a consultation meeting or received a dismissal with notice? Do you have questions about your rights? Our attorneys are experts in every aspect of employment law, and are prepared to help you.

We can guarantee a quick response and legal aid of the highest standard. Contact information:


Attorney/partner Per Bergstad
Telephone: 952 15 120
E-mail: per.bergstad@projure.no

Attorney/partner Guri Haarr
Telephone: 952 15 120
E-mail: guri.haarr@projure.no