Årets første Eurojuris Informerer er viet til temaet juss for næringslivet.

Her finn du flere interessante artikler om temaet.

Har du spørsmål om rundt næringsrett, ta gjerne kontakt.