Eurojuris Informerer er i siste utgave viet til temaet anskaffelses- og entrepriserett.

Våre advokater Liv Shelby og Trond Bjørnsen har skrevet to artikler med titlene "Grunnleggende prinsipper i anskaffelsesretten" og "Entreprenørens rett til å stanse arbeidet ved forsinket betaling".

Disse og flere interessante artikler finner du her, evt. ta kontakt med oss på stavanger@projure.no om du ønsker heftet tilsendt i posten.

Har du spørsmål om rundt anskaffelses- og entrepriserett, ta gjerne kontakt.