Årets siste nummer av Eurojuris Informerer er nå ute med fokus på tema Juss over landegrensene.

Våre advokater Sigrun Sagedahl og Guri Haarr har skrevet følgende artikler i dette nummeret:

  • Innleie av utenlandske ansatte fra bemanningsforetak 
  • Arv over landegrensene


Disse og flere interessante artikler finner du her