Projure er en del av Eurojuris Norge som er et landsdekkende samarbeid med 15 selvstendige advokatfirma, med til sammen 170 advokater. Vi er stolte av å være deltaker i et nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk med meget dyktige advokater.

Vi gir ut 4 numre av heftet ”Eurojuris Informerer” hvert år, som inneholder spennende og aktuelle artikler. Denne gang har vi satt fokus på Arbeidsrett.

Advokat Sigrun Sagedahl har i denne utgaven skrevet om tariffavtalers skjebne i konserninterne omstruktureringer, side 27.

Advokat Per Kristian Haaland har skrevet om risikovurderinger som forebyggende tiltak mot arbeidsulykker, side 52.

Heftet kan lastes ned her.