Projure er en del av Eurojuris Norge som er et landsdekkende samarbeid med 15 selvstendige advokatfirma, med til sammen 170 advokater. Vi er stolte av å være deltaker i et nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk med meget dyktige advokater.

Vi gir ut 4 numre av heftet ”Eurojuris Informerer” hvert år, som inneholder spennende og aktuelle artikler. Denne gang har vi satt fokus på juss for leverandører.

Projure-advokatene Sigrun Sagedahl, Benjamin Törnroos og Trond Bjørnsen har denne gang bidratt med arikler.

Heftet kan leses her.