Fra 1. november utvides permitteringsperioden til 52 uker. Samtidig fases flere særregler ut, mens enkelte særregler forlenges ut året.

Her kan du lese hele Regjeringens pressemelding.