I forbindelse med dødsfall, vil lengstlevende ektefelle eller samboer ofte sitte igjen med flere problemstillinger, herunder om man skal velge å sitte i uskifte.
For å kunne vurdere og forstå hva dette innebærer, er det flere forhold som bør tas i betraktning.
Advokat Per Bergstad tar en gjennomgang av temaet i denne artikkelen. Les den i sin helhet ved å trykke her.