• Arbeidsrett

  Projure er fast arbeidsrettslig rådgiver for mange større bedrifter, både norske og internasjonale. Vår rådgivning dreier seg om alt fra rammevilkår, større nedbemanninger/omstruktureringer, men også løpende personalbehandling.  Vi påtar oss også oppdrag for mindre bedrifter, samt konkrete forhandlinger og tvister på arbeidstakersiden.

   

 • Arv, skifte og formuesplanlegging

  Familie- og arverett handler om rettslige problemstillinger, men også om sterke følelser for alle involverte. Våre advokater har erfaring i å forholde seg til saker hvor sterke følelser er involvert. Vi mener at slik erfaring og kunnskap er nødvendig å besitte i tillegg til god juridisk kompetanse for at vi skal yte den beste juridiske rådgivning.
 • Bygg, anlegg og entreprise

  Advokatene i faggruppen bistår i første rekke byggherrer, entreprenører, leverandører til oljeindustrien, samt rådgivende arkitekter, ingeniører mv.
 • Fast eiendom

  Advokatene i faggruppen har spesialkompetanse innenfor markedsområdet eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling og utbyggingsavtaler med det offentlige.
 • Gjeld, restrukturering og konkurs

  Våre advokater har erfaring med pengekrav og gjeldsinndrivelse og vi kan gi gode råd om hvilke virkemidler kreditor og debitor kan ta i bruk overfor hverandre.
 • Kontraktsrett

  Projure leverer omfattende juridisk bistand innenfor utforming av ulike kontrakter. Vi har særlig ekspertise innen kontrakter for industrien, samarbeidskontrakter og entreprise/fast eiendom.
 • Næringseiendommer

  Gjennom en årrekke har advokater i Projure bistått klienter med rådgivning knyttet til anskaffelse, organisering, omdanning av eierform, finansiering, drift, forvaltning, utleie og salg av næringseiendommer.


  Vi har også lang erfaring og spisskompetanse i alle sentrale problemstillinger knyttet til oppføring av næringseiendommer, inklusive utbyggings- og entrepriseavtaler.
 • Offentlige anskaffelser

  Projure har flere advokater som har erfaring innenfor bistand med offentlige anskaffelser. Våre advokater bistår både det offentlige samt leverandører.
 • Selskapsrett

  Projure sine advokater har lang erfaring med bistand til næringslivet, som bidragsyter sammen med kundene for å ivareta helheten i prosessene. Selskapsrettslige løsninger benyttes ofte for å få på plass løsninger som er viktig for eier og/eller bedrift. Dette gjøres også ved å integrere spesialkompetanse fra andre faggrupper, som for eksempel arbeidsrett og skatt
 • Skatt og avgift

  Projure har flere advokater som har lang erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger. Skatt og avgift er som enhver annen kostnad viktig å ha fokus på og det er viktig å unngå overraskelser ved endringer som man ikke tenker skal ha noen skattemessige konsekvenser.
 • Tvisteløsning og prosedyre

  Projure har flere advokater med prosedyrerfaring og møterett for Høyesterett. Vi prosederer jevnlig for alle domstoler innenfor våre fagområder.