Advokatene i faggruppen har spesialkompetanse på en rekke  områder i tilknytning til fast eiendom. Vi bistår både små og store aktører i forbindelse med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, utbyggings- og opsjonsavtaler, tomtefesteavtaler, plan- og bygningsrettslige problemstillinger, husleieavtaler m.v.   

 

Vi mener at solid bransjeforståelse i tillegg til høy faglig kompetanse er avgjørende for å kunne gi best juridisk bistand. I eiendomsprosjekter dukker det ofte opp problemstillinger fra tilgrensede fagområder, eksempelvis skatt, avgift, selskapsrett og finansiering. Derfor har faggruppen et tett tverrfaglig samarbeid med firmaets øvrige faggrupper for å sikre at totalløsningen for våre kunder blir best mulig.    

  

Advokatene i faggruppen bistår i første rekke selskaper som driver eiendomsutvikling og utbygging, eiendomsforvalting samt grunneiere og andre rettighetshavere til fast eiendom. Våre råd skal gi kunden trygghet for prosjektet kan realiseres uten at unødige tvister og uenighet oppstår. 

 

Vi kan typisk bistå din bedrift ved inngåelse av avtale med grunneier, kontakt med det offentlige i forbindelse med reguleringsarbeid og byggesaksbehandling, finansiering og selskapsrettslig organisering av eiendomsprosjektet (deling/sammenføying, seksjonering, etablering av aksjeselskap, borettslag mv.), kvalitetssikring av byggekontraktene, samt kjøp og salg av fast eiendom.    

Advokatene i faggruppen driver også omfattende foredrags- og kursvirksomhet. Vi skreddersyr  interne kurs for  bedrifter i aktuelle temaer innenfor fast eiendom.