Pengeproblemer kan oppstå for eksempel ved at kunder ikke kan eller vil gjøre opp for seg eller ved at egne midler ikke strekker til.   Det leder til spørsmål om størrelse på kravet, forfall, inndrivelse, foreldelse, motregning og sikkerhet. Den beste løsningen er at kreditor og debitor kan bli enige om kravet og om mulig få til en restrukturering av gjelden. Andre ganger er inndrivelse gjennom inkasso, utlegg, tvangssalg eller konkurs nødvendig. 

Projure Advokatfirma kan bistå på alle stadier av slike krav. Klare avtaler er en viktig forutsetning for å unngå unødvendige og kostbare krav og prosesser. Før gjelden oppstår,  er det viktig å få god sikkerhet for kravet gjennom pant, gjeldsbrev eller på andre måter. Når kravet oppstår, er det viktige frister knyttet til reklamasjon og foreldelse som må passes på. Må kreditor gå til rettslige skritt for å inndrive gjelden, hjelper vi å finne den enkleste og beste løsningen. Er konkurs eneste utvei, kan vi føre saken overfor domstolene og konkursboet.

Gjennom vår erfaring med pengekrav og gjeldsinndrivelse kan vi gi gode råd om hvilke virkemidler kreditor og debitor kan ta i bruk overfor hverandre og hva partene ikke kan gjøre eller kreve av den andre.  Mange feller finnes, og det gjøres ofte feil – med utslettende virkning for kravet.