Et av de sentrale fundamentene for forretningsjussen er selskapsretten. De aller fleste virksomheter drives gjennom selskaper som aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, DA, ENK osv. Det er svært viktig å organisere bedriften på en best mulig måte innenfor de rammer den selskapsrettslige lovgivning trekker opp.

Vi bistår innenfor alle områder av selskapsretten fra valg av selskapsform, overholdelse av selskapsrettslige regler til utarbeidelse av selskapsmessige løsninger som er tilpasset den enkelte virksomhet.  Vi utformer aksjonæravtaler og andre avtaler som det er behov for i de enkelte selskapene, og vi bistår og megler i aksjonærkonflikter.

Selskapsrettsgruppen ledes av advokat Per Bergstad, per.bergstad@projure.no