Advokatene i Projure bistår i tvistesaker ved alle rettsinstanser og for de ordinære domstoler og for voldgiftsrett samt ved mekling i og utenfor domstolene.

Våre advokater har lang og omfattende erfaring innenfor prosedyre og tvistehåndtering, og tre av våre partnere har møterett for Høyesterett, hvilket i dag er en stor andel. Projure kan dermed bistå klienter  helt til den endelige avgjørelsen i øverste instans. Våre advokater har god erfaring i å få saker gjennom ankeutvalget, som er nåløyet for behandling i Høyesterett. Flere av våre advokater er i tillegg kvalifisert som meklere.

Kontaktpersoner
 

Advokat (H) Sigrun Sagedahl, e-post:  sigrun.sagedahl@projure.no
Advokat (H) Erik Mauritzen, e-post:  erik.mauritzen@projure.no
Advokat (H) Per Jan Selmer: e-post:  per.jan.selmer@projure.no