Flere av våre advokater arbeider med de særlige utfordringene som oppstår med familieeid virksomhet. Vi arbeider tett med større familieeide selskaper i vår region, både med løpende rådgivning og ved norske og internasjonale struktureringer og såkalte generasjonsskifter i bedriften og på eiersiden.

Mange advokatfirma er opptatt av å sørge for at alt går rettslig sett rett for seg.  Vi er også svært opptatt av å sørge for at større eller mindre endringer i bedriften eller i eierstruktur ikke gir konflikter i familien. Selv justeringer i gjennomføringsmåten for omstruktureringer og generasjonsskifte kan gi store skatte- og arveavgiftsmessige kostnader eller besparelser. Våre advokater bistår med planlegging og gjennomføring av et stort antall omorganiseringer og generasjonsskifter i familieeide virksomheter.