Våre advokater innenfor innovasjon og teknologi arbeider gjerne med selskaper som utvikler nye varer og tjenester i et marked som endres stadig. De teknologiske endringene øker behovet for gode kontrakter og skaper nye rettslige utfordringer. Våre advokater har kunnskap om og interesse for teknologi og  evne til å håndtere disse utfordringene.

Vi bistår når det er behov for strategisk og juridisk rådgivning, når juss møter teknologi og verdier skal sikres.

Våre advokater håndterer både de kontraktsrettslige, selskapsrettslige og arbeidsrettslige problemstillinger bedriften står overfor.