Leverandørindustrien til olje- og  gasselskapene utgjør en meget betydelig del av norsk industri. 

En rekke kontrakter innen verkstedsindustrien og offshore fabrikasjon, bygger på etablerte standarder og kontraktsregimer. Disse er ofte kompliserte, med deltakelse av en lang rekke aktører i ulike roller over lang tid, vanskelige grenser mellom deltakerne samt  strenge regler for endringer og oppgjør. Kontraktene må dessuten tilpasses det enkelte oppdrag.

Advokater i Projure har kompetanse og mangeårig erfaring med kontrakter for industrien, både når det gjelder norsk industri og forhold der utenlandske parter er involvert samt ved norske aktørers etablering i utlandet.

Vi bistår fra planlegging av anbud, kontraktsvalg, tilpasninger og strategi, til oppfølgning underveis ved endringer og tolkningstvil, og der partene ikke blir enige om det endelig resultat eller oppgjør for det utførte arbeid.