Foreninger og stiftelser er ofte viktige selveiende institusjoner som normalt har en ideell og allmennyttig basis. Ofte forvaltes det betydelige midler, og enkelte driver også sin virksomhet i kombinasjon med ervervsformål. Stiftelsestilsynet kan være rigid og vanskelig å håndtere, men de er satt til å forvalte et viktig regelverk. Her kan det ofte være lurt med en god rådgiver som har vært igjennom slike prosesser før. 

Rettsreglene for foreninger er dårlig lovregulert. For foreninger har det ofte særlig betydning hvordan vedtektene utformes og hvilke rettigheter og forpliktelser foreningens medlemmer får.

Advokatene i Projure har lang erfaring med rådgivning av stiftelser, foreninger og allmennyttige organisasjoner.

Vi kan bistå med blant annet:

  • etablering av stiftelse/forening
  • Utarbeidelse og eventuelt endring av vedtekter
  • Skatte- og avgiftsmessige vurderinger i forbindelse med driften.
  • Vurderinger rundt medlemmenes rettigheter og forpliktelser
  • Utredning av rettslige konsekvenser og utfordringer ved endring i tilknytningsform
  • Rådgivning og gjennomføring av ulike sammenslåinger