Rådgivning i forbindelse med salg og oppkjøp forutsetter god forståelse for samspillet mellom de kommersielle driverne i en transaksjon. Projure tilbyr førsteklasses juridisk kompetanse for klienter i Stavanger og på Jæren. Vi har betydelig transaksjonserfaring. Vi legger stor vekt på å tilpasse vår rådgivning utfra våre klienters kommersielle settinger. Vår langvarige erfaring i det lokale markedet, kompetanse og kommersielle innsikt gir den beste bistanden.

Våre advokater har hatt en sentral rolle i flere av de største transaksjonene lokalt i Rogaland. Vårt arbeid med salg og oppkjøp utføres alltid av et team sammensatt med sikte på å dekke alle de rettsområder som er sentrale for den enkelte transaksjon. Foruten sentral selskaps- og kontraktsrett, er skatterett, verdipapir/børsrett, arbeidsrett eksempler på områder som ofte er av stor betydning og hvor Projure er markedsledende i Stavanger og på Jæren.