Høyesterett avsa dom om likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere i november 2020. Høyesterett slo fast at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak har rett til bonus tilsvarende fast ansatte.

Advokat Karianne Rettedal i Projure førte saken for arbeidstakerne. I webinaret gjennomgår hun dommen og tar opp praktiske problemstillinger som reises i kjølvannet av denne. Hun berører også spørsmålet om likebehandlingsprinsippets rekkevidde for andre ytelser i relasjon til likebehandlingsprinsippet.

Tid:

Torsdag 28. januar kl 09.00-09.45

Foredragsholder:

Advokat/partner Karianne Rettedal