Målgruppe:
Styremedlemmer, daglig ledere og andre ledere samt HR ansatte.

Tema:
Rogaland er over den tunge bøygen, og det er få nedbemanninger. Bedriftene må likevel fortsatt tilpasse organisasjonene og gjennomføre strukturelle endringer. Vi forventer at en ny dom vil avklare viktige spørsmål om vekten av ansiennitet i forhold til øvrige utvelgelseskriterier.

 
Den 12. og 13. februar ble den såkalte «Skanska saken» behandlet i Høyesterett. Vi er svært spente på utfallet av dommen, og
inviterer allerede nå til et frokostseminar for å gjennomgå resultatet i detalj når dommen foreligger.
 
Temaet på frokostmøte er : 

  • Hva kan vi lære av den nye dommen fra Høyesterett?
  • Har dommen betydning også ved omorganiseringsprosesser hvor det ikke blir overflødige?
Vi forventer at dommen foreligger 7. mars. Dersom Høyesterett bruker lengre tid enn normalt, vil seminaret bli utsatt. Dette vil deltakerne få melding om.


Tid og sted
Torsdag 7. mars kl 08:15- 09:30 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 08:00.


Foredragsholder:
Advokat (H) 
Sigrun Sagedahl