Målgruppe:

Frokostseminaret er rettet inn mot ansatte og rådgivere på leverandørsiden som deltar ved utarbeidelsen av tilbud i konkurranser om offentlige kontrakter om levering av varer, tjenester, eller bygge- og anleggskontrakter. Seminaret er også aktuelt for ansatte eller rådgivere som skal ivareta oppdragsgivers interesser i gjennomføringen av konkurranser


Beskrivelse:

Ofte lyses det ut konkurranser med en størrelse og kompleksitet som en leverandør ikke kan påta seg. Det krever samarbeid med andre. Slike samarbeid må utøves innenfor rammene som både anskaffelses- og konkurranseregelverket oppstiller. I tillegg kan det være utfordrende å utforme gode og balanserte avtaler mellom de samarbeidende parter. I foredraget skal vi gå gjennom hovedreglene som regelverket gir, og gi noen praktiske tips til hvordan slikt samarbeid kan håndteres avtalerettslig. Hovedtema vil være:

 

  • Adgangen til å støtte seg på andre foretak ved innlevering av tilbud
  • Hvilke skranker setter konkurranselovgivningen?
  • Hvilke problemstillinger bør en tenke på i det interne kontraktsforholdet mellom deltakerne i samarbeidet?


Tid og sted:

Fredag 17. november kl 0815-0930 i våre lokaler på Bryne, Forum Jæren (Høghuset).

Nytrukket kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.Foredragsholder: 

Advokat Liv Shelby

Advokat Trond Bjørnsen

  
Frokostseminaret er gratis. 
Vel møtt!