Målgruppe:
Daglige ledere, HR-ledere og andre med personalansvar.

Tema:
Virksomheter som har gitt oppsigelser pga. virksomhetens forhold og som nå planlegger nyansettelser må være klar over tidligere ansatte sin fortrinnsrett til ny ansettelse. I kurset vil vilkårene for arbeidstakers fortrinnsrett til ny ansettelse bli gjennomgått. I tillegg vil reglene om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling bli behandlet.


Tid og sted: 
Onsdag 9. mai i 18. etasje i Høghuset på Bryne kl. 08.15 til 09.20.

Kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.Foredragsholder:
Advokat Sindre Meling