Målgruppe:

Ledere med personalansvar og ansatte i HR-avdelinger.Beskrivelse:
Tiden med omfattende nedbemanninger i regionen ser heldigvis ut til å gå mot slutten. Flere virksomheter belager seg likevel på at behovet for arbeidskraft fremover vil variere, og at det derfor vil bli nødvendig med permitteringer. Reglene om permittering er i stor grad ulovfestede og dermed lite tilgjengelige. I tillegg er reglene ofte gjenstand for endring.  Dette seminaret tar sikte på å gi en innføring i hvilke krav som må være oppfylt før man kan utgi permitteringsvarsel. Tid og sted:
Torsdag 21. september kl. 08.15 til 09.30 i 18. etasje i Høghuset på Bryne. 


Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 


Foredragsholder: 
Advokat Sindre Meling

  
Frokostseminaret er gratis. 
Vel møtt!