Målgruppe: 
Ledere og økonomiansvarlige i små og mellomstore bedrifter

Tema:  
Nedgangstider kan få betydning for virksomheters resultat- og likviditetssituasjon. Mange opplever at det oppstår behov for å refinansiere virksomheten. Dette kan gjøres gjennom tilførsel av egenkapital eller ved innlån. Finansieringsbehovet kan oppstå som følge av handleplikt etter aksjeloven, ved likviditetskrevende snuoperasjoner, fordi kunder ikke betaler fakturaer i tide eller produktene ikke selges så fort som tidligere.

På kurset vil vi gjennomgå når plikt til refinansiering oppstår, hvilke hensyn som taler for og imot ulike finansieringsformer og kort om mekansimer som kan benyttes ved de ulike finansieringsformene.

Tid og sted: 
Torsdag 24.11.16 kl. 08.15 – 09.30 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet)

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 08.00. 

Foredragsholdere: 
Advokat Erik Mauritzen

Frokostseminaret er kostnadsfritt.

Vel møtt!