Målgruppe:
Daglige ledere, HR-ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Beskrivelse:
Har varslere i arbeidslivet fått styrket vern? Dette er viktig for samfunnet, virksomhetene og ikke minst varslerne selv.

På seminaret vil vi særlig gjennomgå følgende endringer i varslingsreglene i arbeidsmiljøloven:

1. Virksomheter med fem ansatte eller flere pålegges å utarbeide varslingsrutiner.
2. Det er innført visse minimumskrav til varslingsrutinenes innhold.
3. Innleide arbeidstakere har nå samme rett til å varsle og samme verne mot gjengjeldelse som innleievirksomhetens egne ansatte.
4. Myndighetene har taushetsplikt om hvem som har varslet dem.Tid og sted:
 
Torsdag 7. septemberl kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).


Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 


Foredragsholder: 
Advokat Per Kristian Haaland

  
Frokostseminaret er gratis. 
Vel møtt!