Tittel:
Opplysnings- og undersøkelsesplikt ved salg av virksomhet

 

Målgruppe:
Alle som handler med unoterte aksjer, rådgivere, og andre med behov for kjennskap til regler knyttet til kjøp og salg av virksomhet


Tema:
Mangelfulle opplysninger gitt ved salg av unoterte aksjer, selskap eller innmat kan ligge som en udetonert bombe for selger, som fort får store økonomiske konsekvenser. Det samme gjelder for kjøper som ikke i tilstrekkelig grad har foretatt nødvendige undersøkelser før overdragelsen. Hvem bærer risikoen for at selskapet eller virksomheten avviker fra det som ble forutsatt ved salget?

 

Hvordan risikoen fordeles mellom kjøper og selger vil blant annet bero på kontrakten mellom dem. Det er derfor avgjørende å vite hvordan man sikrer seg mot å måtte bære risikoen for eventuell opplysningssvikt. Den som ikke har kunnskap om hvordan man minimerer egen risiko, vil fort kunne pådra seg et erstatningsansvar.

Temaet er særlig praktisk viktig for alle som handler med unoterte aksjer, eller kan bli involvert i overdragelse av virksomhet.


Tid og sted:

Torsdag 01. mars kl. 08:15-09:30 i Nedre Holmegate 30, 4. etasje, Stavanger.

Nytrukket kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.


Foredragsholder:

Advokat Malén Stølen