Målgruppe: 
Ledere med personalansvar og ansatte i HR-avdelinger

Tema:
Tips til arbeidsgiver om hvordan arbeidsavtalen med enkle grep kan gjøres til effektivt styringsverktøy. Arbeidsavtalens betydning for arbeidsgivers styringsrett, herunder en gjennomgang av rammene for arbeidsgivers styringsrett, og særlig hvilke endringer arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakere i arbeidsforholdet med hjemmel i styringsretten. Det vi også bli gitt en gjennomgang av avtalepunktene som alltid må være med i arbeidsavtalen.


Tid og sted:  
Torsdag 11. mai kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: 

Advokat Sindre Meling 


Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!