Målgruppe: 
Personer som arbeider med entreprisekontrakter; rådgivende ingeniører, arkitekter, byggeledere, takstmenn og andre rådgivere innenfor bygg- og anleggsbransjen, ledere/prosjektledere hos byggherrer og entreprenører

Tema:

Entrepenører og byggherrer opplever stadig å komme i konflikt om forståelsen av innholdet i entreprisekontrakter. Tolkningen av slike kontrakter reiser til dels vanskelig og kompliserte spørsmål. I dette foredraget ønsker vi å gi praktiske tips til hvordan du bør forholde deg i inngåelses- og oppfyllelsesfasen, og si litt om hvordan domstolene går frem når de vurderer ulike problemstillinger. Vi vil ta opp følgende tema:


  • hva skiller inngåelse av entreprisekontrakter fra andre kontraktstyper?
  • har det betydning for tolkningen om kontrakten gjelder totalentreprise sammenliknet med utførelsesentreprise?
  • hvilke dokumenter består kontrakten av?
  • hvilke generelle og spesielle tolkningsprinispper har vi for entreprisekontrakter?
  • hva menes med tilbyders aktivitetsplikt? Foreligger slik plikt?
  • hva menes med systembetraktninger, og hvordan påvirker det tolkningen av kontrakten?
  • hva bør en merke seg ved den praktiske håndteringen av entreprisekontrakter?Tid og sted:  
Fredag 12. mai kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: 

Advokatene Liv Shelby og Trond Bjørnsen


Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!