Målgruppe: 
Daglige ledere, HR-ledere og andre med personalansvar

Tema:
Arbeidsrettslige problemstillinger i saker om sykefravær. Særlig om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, arbeidstakers medvirkningsplikt, samt om adgangen til å si opp ansatte pga. langtidsfravær og pga. hyppige korttidsfravær.

Tid og sted:

Bryne, 15.03.2018 kl. 08.15 til 09.30.

Kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.Foredragsholder:

Advokat Sindre Meling