Målgruppe:
Byggherrer, entreprenører, eiendomsutviklere, rådgivere innenfor bygge- og anleggsbransjen mv.   

Tema:
I bygge,- og anleggsprosjekter vil det kunne oppstå tvist om hvilket vederlag som er avtalt for ytelsen, når betaling kan kreves, og om en part kan holde tilbake betalingen eller stanse arbeidet. I dette foredraget går vi gjennom reglene om vederlag og betaling med utgangspunkt i NS 8407, og vi tar opp praktiske problemstillinger som kan oppstå i slike prosjekter. Vi vil også ta opp problemstillinger som gjelder spesielt for avtaler som inngås med forbruker etter bustadoppføringsloven.

Tid og sted:
Torsdag 15. november kl 0815- 0930 i våre lokaler på Bryne, Forum Jæren i 18. etasje.

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 0800.

Foredragsholdere:
Advokat og partner Trond Bjørnsen