Målgruppe:
Alle som har eller bør ha interesse for arbeidslivets juss.


Tema:
Trakassering i arbeidslivet får for tiden stor oppmerksomhet.  Vi ser mange tilfeller av at trakasseringskortet trekkes når det egentlig handler om arbeidsgivers styringsrett i personalsaker. Samtidig er det nok mange som faktisk blir trakassert, men som har liten mulighet til å få gjort noe med det fordi kostnaden og risikoen ved et vanlig søksmål er stor.

Vi gjennomgår to nye lovforslag:

  • Nye krav til forebygging av seksuell trakassering og mulighet for behandling av slike saker i diskrimineringsnemnda
  • Endringer i arbeidsmiljølovens varslingsregler, som både klargjør grensen for når varslingsreglene kan brukes og som stiller nye krav til arbeidsgivers varslingsrutiner og behandling av varslingssaker.
I tillegg gjennomgår vi en helt fersk dom (enda ikke avsagt), hvor vi forventer at Høyesterett skal ta stilling til om terskelen for endringsoppsigelse skal være like høy som for ordinære oppsigelser.


Tid og sted:
Torsdag 16. mai kl 08:15- 09:30 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 08:00.


Foredragsholdere: