Målgruppe:
Daglige ledere, HR-ledere og andre med personalansvar

Tema: 
Kurset vil gi en nærmere redegjørelse av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt overfor ansatte som er sykemeldte. Det vil i den sammenheng bl.a. bli gjennomgått hvilke tiltak/støtteordninger arbeidsgiver kan benytte i samhandling med NAV. Det vil også bli redegjort for hvilken adgang arbeidsgiver har til å gå til oppsigelse av ansatte pga. langtids sykefravær og pga. hyppige korttidsfravær.

Tid og sted: 

Torsdag 19. april kl. 08:15-09:45 i Nedre Holmegate 30, 4. etasje, Stavanger.

Nytrukket kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.


Foredragsholdere: 
Advokat Agnete Velde Jansson og advokat Sindre Meling