Målgruppe:

Personer som arbeider med entreprisekontrakter og kontraktsoppfølging i forbruker- og næringsforhold; byggeledere og rådgivere innenfor bygge- og anleggsbransjen, ledere/prosjektledere hos byggherrer og entreprenører.


Beskrivelse:

Reklamasjon og foreldelse er begreper som ofte blandes sammen. De er rettslige begrep med ulikt innhold, og de bygger på ulike rettslige grunnlag. Det medfører at fristutgangspunkt, lengde og avbrytelse ikke er sammenfallende, og det gjør det komplisert å forstå hva som gjelder. Konsekvensene av fristoversittelse kan være at kravet tapes. Det er derfor viktig å ha kjennskap til regelverket og hva som må til for å avbryte fristene.


Tid og sted:

Fredag 20. oktober kl. 08.15 til 09.30 i 18. etasje i Høghuset på Bryne. 


Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. Foredragsholder: 

Advokat Liv Shelby

  
Frokostseminaret er gratis. 
Vel møtt!