Målgruppe: 

Daglig ledere, eiere og andre med interesse for temaet. 

Tema:
  

Konkurranse mellom næringsdrivende anses å være både sunt og nyttig for samfunnet. Det er derfor ikke unaturlig at ansatte fra tid til annen ønsker å prøve lykken og starte opp egen virksomhet og da gjerne i konkurranse med tidligere arbeidsgiver. Det kan imidlertid være utfordrende for både den ansatte og tidligere (og ny) arbeidsgiver å avklare hva som er legitim og lovlig planlegging og konkurranse og hva som må anses å være i strid med spillereglene og lojalitetsplikten som den ansatte har overfor sin tidligere arbeidsgiver. Vi ønsker å berøre enkelte av de problemstillinger og tema som kan være aktuelle i disse sakene 

Tid og sted:
  

Torsdag 20. oktober kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet,).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 

Advokat Per Bergstad 

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!