Tema: 

I frokostseminaret vil vi gjennomgå reglene om oppsigelse i prøvetid med særlig vekt på nyere rettspraksis om emnet.

  • Formålet med prøvetiden
  • Tilpasning til arbeidet og oppfølgingsplikt
  • Saklighetskravet med eksempler fra rettspraksis
  • Fremgangsmåten ved en oppsigelse i prøvetiden

 
Målgruppe: 

HR-personell, daglig ledere, andre ledere, styremedlemmer.


Tid og sted:

Torsdag 21. november kl. 08:15-09:30 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4 . etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 08.00.Foredragsholdere:

Advokat/partner Guri Haarr

Advokatfullmektig Karoline Tveit