Målgruppe: 
Ledere og HR personell

Tema:  

Rettsutviklingen det siste året har i stor grad skjedd i domstolene.

Hva kan vi lære av ny norsk rettspraksis? Vi ser på et utvalg avgjørelser fra Høyesterett, Lagmannsrett og Arbeidsretten med bla følgende tema

 • Arbeidstakerbegrepet (særlig relevant for kommuner)
 • Styringsrett
 • Retten til å stå i stilling
 • Utvelgelseskrets
 • Konkurransebegrensning og lojalitetsplikt
 • Likebehandling, og tariffunntakets begrensning (særlig relevant for bemanningsselskaper)
 • Oppsigelse pga arbeidstakers forhold
 • Deltidsansattes fortrinnsrett
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Arbeidsavtaler uten garantilønn (særlig relevant for bemanningsselskaper)


Lovendringer og høringer i Norge


Kort om nyheter i EU og EØS-arbeidsrett

 • Dommer fra EFTA domstolen og EU-domstolen
 • Ny lovgivning EUTid og sted:  
Torsdag 27. april kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: 

Advokatene Guri Haarr og Sigrun Sagedahl


Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!