Målgruppe:

Ledere og HR / personalansvarlig, tillitsvalgte og personvernombud.Tema:

  • Kontrolltiltak og personvern
  • Lydopptak
  • Lovlighet og redelighet
  • Formål og krav
  • Regelverk
  • Rettsavgjørelser

Tid og sted:

Fredag 27. september kl 08:15- 09:30 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 08:00.


Foredragsholdere: