Målgruppe:
Målgruppen vil være aksjonærer, styremedlemmer samt daglige ledere i aksjeselskaper.

Tema:
En god aksjonæravtale kan ha stor betydning for myndigheten over et aksjeselskap og aksjene i selskapet.
På dette frokostseminaret vil vi ta en gjennomgang av aksjonæravtaler, og da blant annet av hvilke elementer som bør tas med i slike avtaler, samt aksjonæravtalenes rettslige stilling.
Videre vil man se nærmere på forholdet mellom aksjonæravtaler og selskapets vedtekter, og blant annet forsøke å belyse hva som bør tas med i vedtektene og hva som er mer egnet å ta inn i avtalen mellom aksjonærene.


Tid og sted:
Torsdag 29. november kl 0815- 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 0800.


Foredragsholdere:
Advokat Malén Stølen og Advokat/Partner Per Bergstad