Målgruppe: 

Ansatte i stat, fylkeskommune, kommuner, offentligrettslige organer som er i befatning med innkjøp av varer, tjenester og bygge,- og anleggsarbeider, og bedrifter som inngir tilbud på offentlige kontrakter.

Tema:

Det er ventet at ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trer i kraft fra 1. januar 2017. En av de viktigste endringene er at «Tilbudskonkurranse» innføres som en helt ny konkurranseform under EØS-terskelverdi. I tillegg innføres regler som modifiserer forhandlingsforbudet ved anbudskonkurranser over EØS-terskelverdi.

Hva er nytt i forhold til anskaffelsesprosedyrene som kan benyttes i dag? Hva betyr endringene i praksis for oppdragsgivere og leverandører?    

Tid og sted:
  

Torsdag 29. september kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet).
Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 

Advokat Trond Bjørnsen 


Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!