Målgruppe: 
Ledere med personalansvar og ansatte i HR-avdelinger

Tema:  
- Planlegging av en prosess
- Hvordan definere utvelgelseskrets
- Utvelgelseskriterier i praksis
- Den faktiske utvelgelsen – grad av åpenhet
- Innholdet i drøftelsene med tillitsvalgte/ protokoller
- Innholdet i drøftelser med den ansatte
- Hvordan «angriper»  den ansatte ? 

Tid og sted:  
Torsdag 30. mars kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: 
Advokat Per Bergstad og advokat Sindre Meling 

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!