Målgruppe:
Daglig ledere, HR ansatte, og særlig i bemanningsforetak og bedrifter som har innleide.

Tema:
Vi gjennomgår blant annet: 

Lovendringer i aml som trer i kraft 1. januar 2019 :

  • betydningen for bemanningskontraktene/ansettelseskontraktene
  • Definisjon av «fast ansettelse» og betydningen for bemanningsforetakene
  • Konsekvens/risiko hvis man tar feil
  • Gjerne utveksling av erfaring mellom deltakerne

Nyere rettspraksis om

  • likelønnsbegrepet:
-spørsmål om utleides krav på lønn for reisetid
-spørsmål om utleides krav på samme bonus som innleiers ansatte

  • arbeidstid kontra reisetid

Fra personvernnemnda PVN-2018-11

  • Krav om sletting av tilrettevisning fra personalmappen i kraft av personvernforordningen


Tid og sted:
Tirsdag 4. desember kl 0815- 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 0800.


Foredragsholdere:
Advokat (H) Sigrun Sagedahl med bistand fra advokat Benjamin Törnroos