Tema: 
Oppfølging av varslingssaker i arbeidsforhold – særlig varslinger om arbeidsmiljø:

  • Når må en sak behandles som et varsel etter arbeidsmiljøloven?
  • Hva er definisjonen på «kritikkverdige forhold» i arbeidsmiljøloven § 2 A-1?
  • Hvordan bør et varsel undersøkes? – eksternt eller internt?
  • Viktige prinsipper som kontradiksjon, personvern og upartiskhet


Målgruppe:

Styremedlemmer, daglig ledere og andre ledere samt HR ansatte.

Tid og sted:
Torsdag 4. oktober kl. 08.15 - 09.30 i våre lokaler i Stavanger (Nedre Holmegate 30, 4. etasje).

Nytrukket kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.

Foredragsholder:

Sigrun Sagedahl, Advokat (H)/Partner