Målgruppe:
Utbyggere og andre profesjonelle aktører i boligmarkedet, samt privatpersoner som eier en eierseksjon og som sitter i styret i et slikt sameie.

Beskrivelse:

Stortinget har vedtatt ny eierseksjonslov som vil tre i kraft 1. januar 2018. Denne innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. På seminaret vil vi ha særlig fokus på de viktigste endringene i forhold til dagens lov fra 1997, blant annet:

  • Ny regel som gir forbruker økt trygghet ved at boligseksjon må være godkjent boenhet etter plan- og bygningsloven før seksjoneringstillatelse kan gis.
  • Klarere regler om vedlikehold og nye regler om erstatning ved forsømt vedlikehold.
  • Mer fleksible regler om parkering i sameiet.
  • Styret i sameiet gis partsevne til å ta ut søksmål mot utbygger ved forsinkelse eller mangler ved fellesarealer.
 

Tid og sted: 
Torsdag 5. oktober kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).


Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 


Foredragsholder: 
Advokat Per Kristian Haaland

  
Frokostseminaret er gratis. 
Vel møtt!