Målgruppe: 
Eiere, styremedlemmer og daglige ledere i AS.

Tema:  

Et ekspertutvalg nedsatt av regjeringen la den 21. oktober 16 frem et forslag om betydelige forenklinger og endringer i aksjelovgivningen. Formålet med utredningen og lovforslaget er å forenkle aksjelovgivningen med tanke på å lette de økonomiske og administrative byrdene for næringslivet og bidra til økt verdiskaping. Forslagene tar særlig sikte på de små og mellomstore aksjeselskapene.

Vi vil under dette seminaret oppsummere et utvalg av de sentrale foreslåtte endringene, herunder knyttet til kapitalreglene og avtaler mellom selskapet og nærstående. Det er antatt at forslagene trer i kraft fra 01.07.17.


Tid og sted:  
Torsdag 6. april kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere: 
Advokat Per Bergstad 

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!