Målgruppe:
Ledere og HR-personell

Tema:
Hva kan vi lære av ny norsk rettspraksis? Vi ser på et utvalg avgjørelser fra Høyesterett, Lagmannsrett og Arbeidsretten med bla følgende tema

  • Utvelgelse ved nedbemanning
  • Ansiennitet
  • Oppsigelse / avskjed på grunn av arbeidstakers eget forhold
  • Utvelgelseskrets
  • Virksomhetsoverdragelse

Kort om nyheter i EU og EØS-arbeidsrett

Tid og sted:
Torsdag 7. juni kl. 08:15-09:30 i Nedre Holmegate 30, 4. etasje, Stavanger.

Nytrukket kaffe og rundstykker fra kl. 08.00.


Foredragsholder:
Advokat Guri Haarr