Målgruppe:
Eiere, ledelse og styremedlemmer i små og mellomstore aksjeselskaper


Tema:

Det er tid for generalforsamling i en rekke virksomheter, og dermed også et tidspunkt hvor styret og eierne skal vedta eventuelle utbytter. På dette frokostseminaret vil vi gjennomgå muligheten til å dele ut utbytte, samt andre måter å foreta utdelinger fra selskapet på.

I tillegg vil vi ta en gjennomgang av reglene for transaksjoner mellom selskapet og dets eiere og andre nærstående. Aksjeloven har strenge regler for selskapets avtaler med nærstående. Det kan være lett å trå feil, og derfor er det viktig at styret og aksjonærene kjenner godt til disse reglene.


Tid og sted:

Fredag 07. juni kl 0815- 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 0800.


Foredragsholdere:
Advokat Malén Stølen og advokat/partner Per Bergstad