Målgruppe:
Styremedlemmer, daglig ledere og andre ledere samt HR ansatte.

Tema:
Rogaland er over den tunge bøygen, og det er få nedbemanninger. Bedriftene må likevel fortsatt tilpasse organisasjonene og gjennomføre strukturelle endringer. Vi forventer at en ny dom vil avklare viktige spørsmål om vekten av ansiennitet i forhold til øvrige utvelgelseskriterier.

 
Den 12. og 13. februar ble den såkalte «Skanska saken» behandlet i Høyesterett. 

Nå foreligger dommen, og vi inviterer til et frokostseminar for å gjennomgå resultatet i detalj.
 
Temaet på frokostmøte er : 

  • Hva kan vi lære av den nye dommen fra Høyesterett?
  • Har dommen betydning også ved omorganiseringsprosesser hvor det ikke blir overflødige?


Tid og sted
Torsdag 7. mars kl 08:15- 09:30 i våre lokaler i Stavanger sentrum (Nedre Holmegate 30, 4. etasje, vis-à-vis Oljemuseet).

Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl 08:00.


Foredragsholder:
Advokat (H) Sigrun Sagedahl