Målgruppe: 

Daglig ledere, HR-ledere, verneombud og tillitsvalgte 

Tema:
  

Etter arbeidsmiljøloven er arbeidsgiver ansvarlig for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.

På seminaret vil vi fokusere på situasjoner hvor ansatte mener at det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet ikke er fullt forsvarlig som følge av konflikter, fryktkultur, mobbing og trakassering, og arbeidsgiver får et varsel eller klage om dette.

Ved å bruke faktaundersøkelse som et verktøy og metode vil arbeidsgiver kunne gjenopprette et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og samtidig iverksette forebyggende tiltak.

Seminaret gjennomføres i samarbeid med Stamina som er Norges største bedriftshelsetjeneste med store og små kunder, over hele landet. Gjennom å se virksomheter og mennesker i et helhetlig helseperspektiv, bidrar vi til å gjøre folk friskere og skape sunne, effektive og sikre arbeidsmiljøer.

Følgende temaer vil blant annet bli tatt opp på seminaret:

• Arbeidsmiljølovens krav til psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
• Arbeidsgivers styringsrett og omsorgsplikt – herunder tilrettelegging for varsling
• Arbeidstakers medvirkningsplikt
• Hvem kan iverksette en faktaundersøkelse av arbeidsmiljøet?
• Intern eller ekstern undersøkelse?
• Krav til forsvarlig gjennomføring og oppfølging
• Hvordan kan bedriftshelsetjenesten bistå i det systematiske og forebyggende arbeidet?
• Arbeidsmiljøkartlegging som et forebyggende tiltak – metode og muligheter
• Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå med i håndteringen av konflikter på en arbeidsplass? 

Tid og sted:  

Torsdag 9. juni kl. 0815 – 0930 i våre lokaler i Stavanger sentrum. (Nedre Holmegate 30, vis-à-vis Oljemuseet,).
Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholdere:
 

Advokat Per Kristian Haaland og Stamina v/Merete Hustoft/Tonje Talberg

Les mer om Stamina her:

Frokostseminaret er gratis.
Vel møtt!