Målgruppe: 

Ansatte i stat, fylkeskommune, kommuner, offentligrettslige organer som er i befatning med innkjøp av varer, tjenester og bygge,- og anleggsarbeider, og bedrifter som inngir tilbud på offentlige kontrakter.

Tema:

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser trådte i kraft 1. januar 2017, hvor det blant annet innføres en helt ny konkurranseform kalt «Tilbudskonkurranse». I kurset går vi gjennom sentrale regler i det nye anskaffelsesregelverket og ser særlig på hva endringene vil innebære i praksis for oppdragsgivere og leverandører.    
 
«Projures Entreprenørskole - offentlige anskaffelser» vil blant annet ta opp følgende temaer:

  • Når gjelder regelverket om offentlige anskaffelser?
  • Hvilke grunnleggende krav stilles til gjennomføringen av anskaffelsen?
  • Hvilke krav kan det offentlige (lovlig) stille til leverandøren/tilbudet?
  • Hvordan virker de nye anskaffelsesprosedyrene?
  • Hvilke krav har leverandøren ved brudd på regelverket?

«Projures Entreprenørskole» gir innføring og grunnleggende forståelse av de mest sentrale emnene innenfor entrepriserett og offentlige anskaffelser. «Projures Entreprenørskole» gir aktørene i bransjen basis kunnskap som er avgjørende for unngå unødige konflikter og sikre lønnsom og profesjonell drift. Kurset inngår i en serie som fokuserer på de standardiserte entreprisekontraktene, rådgiverkontraktene, regelverket for offentlige anskaffelser og forbrukerentreprise. Kurset vil legge til rette for aktiv deltakelse gjennom diskusjoner og oppgaver, og gir grunnleggende og praktisk nyttig kunnskap for alle som er i befatning med offentlige anskaffelser.
Tid og sted:
  

Torsdag 30. mars kl. 0815 – 1200 i våre lokaler på Bryne. (Hetlandsgate 9, Forum Jæren,).
Nytrukket kaffe og rundstykker serveres fra kl. 0800. 

Foredragsholder: 

Advokat Trond Bjørnsen

Kurset er gratis.

Vel møtt!