Tema:

EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018 (GDPR-forordningen). De nye reglene får betydning for alle som behandler personopplysninger, og stiller større krav til alle norske virksomheter. Hva betyr disse reglene for din bedrift?

De nye reglene legger mer ansvar på bedriftene og det innføres noen nye rettigheter og plikter. Dette kurset tar for seg de nye personvernreglene og hva du må gjøre i din bedrift for å møte de nye kravene. Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å forberede sin bedrift på de nye kravene. 

  • Hvem og hva er omfattet av reglene?
  • Begrepsavklaring og grunnleggende om personvern.  
  • Hvilke rettigheter har den som personopplysningene gjelder?
  • Hva bør bedriften gjøre for å møte de nye reglene?


Praktisk og betingelser

  • Deltageravgiften kr. 2000 for NHO medlemmer og 4000 for ikke medlemmer inkluderer servering og kursbevis.
  • Kurset kan avlyses en uke før kursdato dersom det er for få påmeldte.
  • Faktura sendes i etterkant av gjennomført kurs.


Kurset leveres som et samarbeid mellom Eurojuris Norge og NHOTid og sted:

Onsdag 14. mars kl. 11:30-16:00 i Nedre Holmegate 30, 4. etasje, Stavanger.


Foredragsholder:

Advokat (H) Sigrun Sagedahl

Sigrun Sagedal er advokat og partner i Projure Advokatfirma DA i Stavanger, og er firmaets fagansvarlige for personvern.